Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30: HOSTC)

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
BVSC 2000000.0 3.378 % 26/02/2015
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 2000000.0 3.378 % 10/10/2014