Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (DXL: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.85 %
  • Khác
    72.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Tú Oanh Thành viên Hội đồng quản trị 1000000.0 25.266 % 19/11/2018
Công ty TNHH Thảo Viên Lạng Sơn 984301.0 24.869 % 12/11/2018
Nguyễn Tiêu Mai Thành viên Hội đồng quản trị 750000.0 18.949 % 19/09/2018
Lâm Bảo Kỳ 750000.0 18.949 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Thanh 524979.0 13.264 % 12/11/2018
Trần Việt Phương 228815.0 5.781 % 05/07/2018
Trần Việt Di 211815.0 5.352 % 30/06/2015