Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (DXL: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.81 %
  • Khác
    79.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Tú Oanh Thành viên Hội đồng quản trị 1,000,000 25.27 % 19/11/2018
Công ty TNHH Thảo Viên Lạng Sơn 784,301 19.82 % 17/01/2019
Nguyễn Tiêu Mai Thành viên Hội đồng quản trị 750,000 18.95 % 19/09/2018
Nguyễn Văn Thanh 524,979 13.26 % 12/11/2018
Trần Việt Phương 228,815 5.78 % 05/07/2018
Trần Việt Di 211,815 5.35 % 30/06/2015
Nguyễn Thu Trang 200,000 5.05 % 17/01/2019