Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.33 %
  • Khác
    50.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Trí Thìn Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.246044E7 9.279 % 17/09/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư NAV 1.915748E7 5.476 % 22/05/2018
Grinling International Limited 1.5317945E7 4.379 % 24/12/2018
Amersham Industries Ltd 1.5174969E7 4.338 % 19/12/2018
KIM Vietnam Growth Equity Fund 1.4873548E7 4.252 % 14/03/2019
CTCP Đầu tư BBC 1.4766586E7 4.221 % 22/05/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.2504104E7 3.574 % 24/12/2018