Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Vận tải Hà Phương 808,367 17.38 % 30/06/2015
Hà Văn Tiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 691,518 14.87 % 31/12/2015
VINALINES 321,750 6.92 % 22/11/2013
ACB 321,650 6.92 % 17/11/2014
Đào Thị Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 238,420 5.13 % 31/12/2015