Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hà Văn Tiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 1068973.0 17.679 % 31/12/2017
Công ty TNHH Vận tải Hà Phương 808367.0 13.369 % 30/06/2015
Hà Thị Kim Phượng Phó Tổng Giám đốc 627713.0 10.381 % 31/12/2017
Đào Thị Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 324701.0 5.37 % 18/08/2017
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 321750.0 5.321 % 22/11/2013
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 321650.0 5.319 % 17/11/2014