Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Vận tải Hà Phương 808367.0 13.368869340097644 % 30/06/2015
Hà Văn Tiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 691518.0 11.436406716659194 % 31/12/2015
VINALINES 321750.0 5.321139668215571 % 22/11/2013
ACB 321650.0 5.319485856352879 % 17/11/2014
Đào Thị Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 320000.0 5.29219796061844 % 04/04/2017