Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.97 %
  • Khác
    99.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Huy Cương Chủ tịch Hội đồng quản trị 5000000.0 22.727 % 24/01/2019
Nguyễn Thanh Tâm Thành viên Hội đồng quản trị 1100000.0 5.0 % 01/08/2018
Nguyễn Thị Kim Chung 903100.0 4.105 % 01/08/2018
Nguyễn Quang Trí 852500.0 3.875 % 01/08/2018
Phạm Ngọc Oánh 833800.0 3.79 % 01/08/2018