Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.24 %
  • Khác
    96.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VHL 4000000.0 40.0 % 25/08/2017
Đào Bá Dong 899302.0 8.993 % 30/12/2016
Nguyễn Xuân Sơn 897000.0 8.97 % 30/12/2016
Phạm Thị Thu 897000.0 8.97 % 30/12/2016
Vũ Đức Tỵ 515040.0 5.15 % 25/08/2017
Trần Hồng Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 450000.0 4.5 % 25/08/2017