Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (DT4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ giao thông vận tải 591,600 51 % 01/04/2016
Công ty TNHH ứng dụng công Việt Nhật 81,200 7 % 01/04/2016
Dương Hải Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 47,400 4.09 % 01/04/2016
Trần Văn Ơn Ủy viên Hội đồng quản trị 43,800 3.78 % 01/04/2016
Nguyễn Văn Tặng Ủy viên Hội đồng quản trị 40,100 3.46 % 01/04/2016
Trịnh Đình Kiêm Thành viên Ban Kiểm soát 37,000 3.19 % 01/04/2016
Phạm Hồng Minh Đại diện công bố thông tin 36,900 3.18 % 01/04/2016
Nguyễn Phi Trường Phó Tổng Giám đốc 35,700 3.08 % 01/04/2016