Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (DT4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ giao thông vận tải 591600.0 51.0 % 01/04/2016
Công ty TNHH ứng dụng công Việt Nhật 81200.0 7.0 % 01/04/2016
Dương Hải Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 58500.0 5.043 % 21/06/2018
Phạm Hồng Minh Đại diện công bố thông tin 47200.0 4.069 % 01/08/2018
Trần Văn Ơn Phó Tổng Giám đốc 44700.0 3.853 % 12/10/2017
Nguyễn Văn Tặng Thành viên Hội đồng quản trị 40100.0 3.457 % 01/04/2016
Trịnh Đình Kiêm Phó Tổng Giám đốc 40100.0 3.457 % 12/10/2017
Nguyễn Phi Trường Phó Tổng Giám đốc 35700.0 3.078 % 01/04/2016