Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.07 %
  • Khác
    79.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thái Nga Phó Tổng Giám đốc 4125633.0 12.926 % 10/06/2016
Amersham Industries Ltd 3754782.0 11.764 % 21/06/2016
Hồ Quỳnh Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2517994.0 7.889 % 10/06/2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang 2437835.0 7.638 % 10/06/2016
Nguyễn Thái Quỳnh Lê 2230417.0 6.988 % 30/06/2016
Hồ Thị Kim Thoa 1686415.0 5.284 % 30/06/2016
Indochina Capital Vietnam Holdings Limited 1425134.0 4.465 % 10/06/2016
Sacombank-SBS 1362944.0 4.27 % 10/06/2016
Trần Thị Xuân Mỹ 1221974.0 3.829 % 30/06/2016