Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.27 %
  • Khác
    69.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thái Nga Phó Tổng Giám đốc 4,125,633 12.93 % 10/06/2016
Amersham Industries Ltd 3,754,782 11.76 % 21/06/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 2,613,600 8.19 % 10/06/2016
Hồ Quỳnh Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,517,994 7.89 % 10/06/2016
DQ JSC 2,442,400 7.65 % 20/06/2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang 2,437,835 7.64 % 10/06/2016
Nguyễn Thái Quỳnh Lê 2,230,417 6.99 % 30/06/2016
Hồ Thị Kim Thoa 1,686,415 5.28 % 30/06/2016
Indochina Capital Vietnam Holdings Limited 1,425,134 4.46 % 10/06/2016
Sacombank-SBS 1,362,944 4.27 % 10/06/2016
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 1,270,632 3.98 % 10/06/2016
Trần Thị Xuân Mỹ 1,221,974 3.83 % 30/06/2016