Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.9 %
  • Khác
    85.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thái Nga Phó Tổng Giám đốc 4125632.0 13.199 % 30/06/2018
Amersham Industries Ltd 3754782.0 12.012 % 21/06/2016
Hồ Quỳnh Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2517994.0 8.056 % 10/06/2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang 2437835.0 7.799 % 10/06/2016
Nguyễn Thái Quỳnh Lê 2230417.0 7.135 % 30/06/2016
Indochina Capital Vietnam Holdings Limited 1425134.0 4.559 % 10/06/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 1362944.0 4.36 % 10/06/2016
Trần Thị Xuân Mỹ 1221974.0 3.909 % 30/06/2016
Norges Bank 940500.0 3.009 % 21/06/2016