Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.47 %
  • Khác
    97.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Thùy Minh 4192500.0 13.757 % 12/04/2017
Trần Thị Vân Anh 1662181.0 5.454 % 31/10/2016
Nguyễn Quang Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị 1274021.0 4.18 % 24/01/2017