Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55.81 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.35 %
  • Khác
    18.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 2.4E7 59.813 % 31/12/2013
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 3180940.0 7.928 % 17/02/2017
DORUCO 2875210.0 7.166 % 17/10/2014
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 2403960.0 5.991 % 17/01/2017