Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (DPP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư TMDV Tín Đức 268,095 13.5 % 28/04/2014
Vũ Thị Hồng Thanh 198,550 10 % 30/06/2015
Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Thu 75,595 3.81 % 02/11/2012