Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (DPP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư TMDV Tín Đức 405091.0 13.503 % 13/02/2019
Vũ Thị Hồng Thanh 198550.0 6.618 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Khoa Phó Tổng Giám đốc 122640.0 4.088 % 28/12/2018
Đỗ Thị Nga Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 96350.0 3.212 % 28/12/2018