Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (DPP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư TMDV Tín Đức 268095.0 8.936 % 28/04/2014
Vũ Thị Hồng Thanh 198550.0 6.618 % 30/06/2015
Đỗ Thị Nga Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 91032.0 3.034 % 10/08/2017