Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    63.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    36.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa 6.39891E7 63.989 % 30/06/2017
Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương 1.77E7 17.7 % 26/06/2018
Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một 1.2050833E7 12.051 % 05/12/2018