Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.74 %
  • Khác
    98.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SACOM 6748200.0 7.668 % 30/08/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư VSD 5304328.0 6.027 % 27/06/2018
CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất 4500000.0 5.113 % 27/06/2018
CÔNG TY TNHH CAPELLA GROUP 3750407.0 4.261 % 27/06/2018
Vũ Đình Độ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3320267.0 3.773 % 04/07/2018