Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.57 %
  • Khác
    98.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Đình Độ Chủ tịch Hội đồng quản trị 7562620.0 7.562 % 15/03/2019
Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS 6748200.0 6.748 % 30/08/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư VSD 5304328.0 5.304 % 27/06/2018
CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất 4500000.0 4.5 % 27/06/2018
CÔNG TY TNHH CAPELLA GROUP 3750407.0 3.75 % 27/06/2018