Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (DNM: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.17 %
  • Khác
    94.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hồng Vân 703500.0 16.07 % 26/01/2017
Phạm Thị Minh Trang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 497893.0 11.374 % 26/01/2017
Bùi Thị Vân Nga 221700.0 5.064 % 30/06/2018
Nguyễn Thị Hòa 218000.0 4.98 % 26/01/2017
Đàm Thị Vân 212600.0 4.857 % 26/01/2017
Dương Xuân Tùng 212429.0 4.853 % 30/06/2017
Phạm Thị Thanh Huyền 209100.0 4.777 % 30/06/2017
Bùi Lê Minh 204400.0 4.669 % 17/11/2017
Lê Thị Bích Thủy 196900.0 4.498 % 26/01/2017
Trương Văn Bảy Thành viên Ban Kiểm soát 183900.0 4.201 % 30/06/2017
Lê Việt Cường 162333.0 3.708 % 30/06/2017