Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.06 %
  • Khác
    98.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Huy Đạt Ủy viên Hội đồng quản trị 519,431 20.53 % 30/06/2015
Nguyễn Trung Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị 501,957 19.84 % 30/06/2015
Lê Hữu Cảnh Ủy viên Hội đồng quản trị 313,215 12.38 % 29/02/2016
Lê Xuân Phòng 286,438 11.32 % 16/05/2014
Công ty TNHH Dây cáp điện Thái Dương SUNCO 141,000 5.57 % 30/06/2015
Lại Thị Dinh 138,915 5.49 % 29/03/2016