Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.19 %
  • Khác
    99.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Huy Đạt Thành viên Hội đồng quản trị 746681.0 23.615 % 29/05/2017
Nguyễn Trung Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị 721563.0 22.821 % 29/05/2017
Lê Hữu Cảnh Phó Tổng Giám đốc 392294.0 12.407 % 29/05/2017
Lê Xuân Phòng 358048.0 11.324 % 29/05/2017
Lại Thị Dinh 206993.0 6.546 % 30/06/2017
Lâm Thị Lịch Thành viên Ban Kiểm soát 202688.0 6.41 % 29/05/2017
Công ty TNHH Dây cáp điện Thái Dương SUNCO 202686.0 6.41 % 31/12/2017