Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.29 %
  • Khác
    99.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Huy Đạt Thành viên Hội đồng quản trị 597345.0 23.614 % 23/03/2017
Nguyễn Trung Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị 577250.0 22.82 % 23/03/2017
Lê Hữu Cảnh Phó Tổng Giám đốc 313835.0 12.406 % 23/03/2017
Lê Xuân Phòng 286438.0 11.323 % 16/05/2014
Lâm Thị Lịch Thành viên Ban Kiểm soát 162150.0 6.41 % 23/03/2017
Lại Thị Dinh 143815.0 5.685 % 28/03/2017
Công ty TNHH Dây cáp điện Thái Dương SUNCO 141000.0 5.574 % 30/06/2015