Công ty cổ phần du lịch và thương mại - VINACOMIN (DLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    63.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 900021.0 36.0 % 20/08/2015
Công ty cổ phần Lốp Xe Việt 375000.0 15.0 % 21/07/2017
Nguyễn Quỳnh Phương Thành viên Hội đồng quản trị 146812.0 5.872 % 30/03/2018