Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.6 %
  • Khác
    90.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Ngọc Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1323036.0 29.401 % 31/12/2015
Huỳnh Kim Hoa 450000.0 10.0 % 31/12/2015
Lê Thị Kim Chính Đại diện công bố thông tin 252200.0 5.604 % 30/09/2015
Đặng Thị Thanh Vân 242600.0 5.391 % 08/01/2019
Quách Tấn Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 226900.0 5.042 % 30/06/2015
Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế 145600.0 3.236 % 30/06/2015