Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.6 %
  • Khác
    90.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Ngọc Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,323,036 29.4 % 31/12/2015
Phan Tấn Dũng 698,738 15.53 % 18/08/2016
Lê Ngọc Khánh Việt 673,036 14.96 % 18/08/2016
Huỳnh Kim Hoa 450,000 10 % 31/12/2015
Lê Thị Kim Chính Ủy viên Hội đồng quản trị 252,200 5.6 % 30/09/2015
CTCP Đầu tư Hải Chính 242,600 5.39 % 30/06/2015
Quách Tấn Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 226,900 5.04 % 30/06/2015
Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế 145,600 3.24 % 30/06/2015