Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ (DLC: OTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Tiến Thuần 1000000.0 21.165 % 09/10/2015
Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường 993390.0 21.025 % 25/03/2016
Dương Thị Huyền Quyên 882172.0 18.671 % 25/03/2016
Nguyễn Thị Minh 663640.0 14.046 % 25/03/2016