Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ (DLC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Tiến Thuần 1,000,000 21.16 % 09/10/2015
Công ty TNHH Liên hợp Xây dựng Vạn Cường 993,390 21.02 % 25/03/2016
Dương Thị Huyền Quyên 882,172 18.67 % 25/03/2016
Nguyễn Thị Minh 663,640 14.05 % 25/03/2016