Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.51 %
  • Khác
    98.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Duc Long Gia Lai Group 1,906,722 11.29 % 28/07/2016
Huỳnh Thái Quốc 1,046,474 6.2 % 28/07/2016
Nguyễn Thị Lệ Hòa 973,059 5.76 % 28/07/2016
Võ Duy Phong 966,266 5.72 % 28/07/2016
nguyễn thanh lâm 966,164 5.72 % 28/07/2016
Nguyễn Tường Cọt Đại diện công bố thông tin 965,700 5.72 % 28/07/2016
Nguyễn Thị Út 965,700 5.72 % 28/07/2016
Trần Văn Phương 958,387 5.67 % 28/07/2016
Vũ Thị Hải 921,408 5.45 % 28/07/2016
Nguyễn thị diễm 921,300 5.45 % 28/07/2016
Phạm Thị Hiền 921,300 5.45 % 28/07/2016
Võ Thị Việt Hà 899,100 5.32 % 28/07/2016