Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.51 %
  • Khác
    98.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Duc Long Gia Lai Group 1906722.0 11.287 % 28/07/2016
Huỳnh Thái Quốc 1046474.0 6.195 % 28/07/2016
Nguyễn Thị Lệ Hòa 973059.0 5.76 % 28/07/2016
Võ Duy Phong 966266.0 5.72 % 28/07/2016
nguyễn thanh lâm 966164.0 5.719 % 28/07/2016
Nguyễn Tường Cọt Đại diện công bố thông tin 965700.0 5.717 % 28/07/2016
Nguyễn Thị Út 965700.0 5.717 % 28/07/2016
Trần Văn Phương 958387.0 5.673 % 28/07/2016
Vũ Thị Hải 921408.0 5.454 % 28/07/2016
Phạm Thị Hiền 921300.0 5.454 % 28/07/2016
Nguyễn thị diễm 921300.0 5.454 % 28/07/2016
Võ Thị Việt Hà 899100.0 5.322 % 28/07/2016
Hà Thị Ngọc Trang 832575.0 4.929 % 28/07/2016