Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.51 %
  • Khác
    98.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Duc Long Gia Lai Group 1906722.0 11.287 % 28/07/2016
Huỳnh Thái Quốc 1903168.0 11.266 % 18/01/2017
Nguyễn Thị Lệ Hòa 973058.0 5.76 % 18/01/2017
Võ Duy Phong 966266.0 5.72 % 28/07/2016
Nguyễn Thanh Lâm 966162.0 5.719 % 18/01/2017
Nguyễn Tường Cọt Đại diện công bố thông tin 965700.0 5.717 % 28/07/2016
Nguyễn Thị Út 965700.0 5.717 % 28/07/2016
Trần Văn Phương 921868.0 5.457 % 18/01/2017
Vũ Thị Hải 921407.0 5.455 % 18/01/2017
Nguyễn Thị Diễm 921300.0 5.454 % 28/07/2016
Phạm Thị Hiền 921300.0 5.454 % 28/07/2016
Võ Thị Việt Hà 899100.0 5.322 % 28/07/2016