Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    99.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Thị Hải 1572507.0 9.309 % 30/06/2017
Trần Văn Phương 1572268.0 9.307 % 30/06/2017
Hoàng Thị Kim Hiếu 1439920.0 8.524 % 30/06/2017
Nguyễn Thị Lệ Hòa 973058.0 5.189 % 30/06/2017
Nguyễn Tường Cọt Đại diện công bố thông tin 965700.0 5.15 % 30/06/2017
Nguyễn Thị Út 870000.0 5.15 % 27/03/2017