Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    40.85 %
  • Khác
    9.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Amersham Industries Ltd 2.62E7 10.999 % 30/11/2017
Công ty cổ phhaanf Tae Kwang Vina Industrial 2.4332081E7 10.215 % 28/11/2017
CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân 1.4625E7 6.14 % 01/12/2017
VCSC 1.1250079E7 4.723 % 22/06/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.0868097E7 4.563 % 08/02/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.0857652E7 4.558 % 12/12/2017
Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.0566513E7 4.436 % 25/05/2017
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 9358353.0 3.929 % 07/06/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 7601706.0 3.191 % 07/06/2016