Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.22 %
  • Khác
    91.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DIC CORP. 2,683,260 10.29 % 05/10/2015
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 1,889,982 7.25 % 22/01/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 1,366,202 5.24 % 05/10/2015
Nguyễn Đức Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,173,495 4.5 % 05/10/2015