Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.91 %
  • Khác
    91.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DIC CORP. 2683260.0 32.724 % 05/10/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1889982.0 23.05 % 22/01/2016
Trần Ngọc Quý 1402275.0 17.102 % 11/11/2015
Nguyễn Đức Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1173495.0 14.312 % 05/10/2015
DIC–INTRACO 501280.0 6.113 % 30/06/2016
Nguyễn Quốc Nhân Phó Tổng Giám đốc 433335.0 5.285 % 14/06/2017
Lê Thị Thúy Nga Phó Tổng Giám đốc 361210.0 4.405 % 30/06/2016
Vũ Thị Hoa Thành viên Hội đồng quản trị 298951.0 3.646 % 30/06/2017