Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.22 %
  • Khác
    91.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DIC CORP. 2683260.0 10.287 % 05/10/2015
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 1889982.0 7.246 % 22/01/2016
Trần Ngọc Quý 1402275.0 5.376 % 11/11/2015
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 1366202.0 5.238 % 05/10/2015
Nguyễn Đức Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1173495.0 4.499 % 05/10/2015