Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.08 %
  • Khác
    92.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thu Thảo 1625268.0 12.936 % 23/05/2017
Lê Văn Mạnh 1223636.0 9.739 % 23/05/2017
Lê Xuân Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 1051230.0 8.367 % 23/05/2017
Lê Anh Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 959838.0 7.64 % 10/11/2017
Lê Văn Lớ Chủ tịch Hội đồng quản trị 898818.0 7.154 % 23/05/2017
Hoàng Văn Tuế Thành viên Hội đồng quản trị 711398.0 5.662 % 23/05/2017
Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội 670534.0 5.337 % 23/05/2017
Nguyễn Như Hoa 580000.0 4.616 % 28/08/2017
Nguyễn Thị Minh Hậu 550000.0 4.378 % 15/06/2017
CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây 542000.0 4.314 % 23/05/2017
Lê Việt Linh Phó Tổng Giám đốc 530000.0 4.219 % 30/05/2017
Ngô Văn Chinh Trưởng Ban Kiểm soát 436756.0 3.476 % 23/05/2017