Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.56 %
  • Khác
    92.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thu Thảo 812634.0 12.938 % 30/06/2015
Lê Văn Mạnh 611818.0 9.741 % 30/06/2015
Lê Xuân Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 525615.0 8.368 % 23/03/2017
Lê Việt Linh Phó Tổng Giám đốc 511700.0 8.147 % 30/06/2015
Lê Văn Lớ Chủ tịch Hội đồng quản trị 449409.0 7.155 % 23/03/2017
Lê Anh Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 434169.0 6.912 % 23/03/2017
Hoàng Văn Tuế Thành viên Hội đồng quản trị 355699.0 5.663 % 24/03/2017
Nguyễn Như Hoa 355000.0 5.652 % 28/02/2017
Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội 335267.0 5.338 % 31/12/2013
Nguyễn Thị Minh Hậu 294000.0 4.681 % 30/06/2015
CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây 271000.0 4.315 % 30/06/2015
Ngô Văn Chinh Trưởng Ban Kiểm soát 218378.0 3.477 % 24/03/2017