Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.99 %
  • Khác
    97.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thu Thảo 1625268.0 12.938 % 23/05/2017
Lê Văn Mạnh 1223636.0 9.741 % 23/05/2017
Lê Việt Linh Phó Tổng Giám đốc 1060000.0 8.438 % 31/12/2017
Lê Xuân Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 1051230.0 8.368 % 23/05/2017
Lê Văn Lớ Chủ tịch Hội đồng quản trị 999999.0 7.96 % 12/03/2018
Lê Anh Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 959838.0 7.641 % 10/11/2017
Hoàng Văn Tuế Thành viên Hội đồng quản trị 711398.0 5.663 % 23/05/2017
Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội 670534.0 5.338 % 23/05/2017
Nguyễn Thị Minh Hậu 550000.0 4.378 % 15/06/2017
Nguyễn Như Hoa 540000.0 4.299 % 16/01/2018
CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây 500000.0 3.98 % 29/12/2017
Ngô Văn Chinh Trưởng Ban Kiểm soát 436756.0 3.477 % 23/05/2017