Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.49 %
  • Khác
    96.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thu Thảo 2437902.0 12.938 % 02/05/2018
Lê Văn Mạnh 1835454.0 9.741 % 02/05/2018
Lê Việt Linh Phó Tổng Giám đốc 1695450.0 8.998 % 30/06/2018
Lê Xuân Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 1576845.0 8.368 % 02/05/2018
Lê Văn Lớ Chủ tịch Hội đồng quản trị 1499999.0 7.96 % 02/05/2018
Lê Anh Trung Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1439757.0 7.641 % 02/05/2018
Hoàng Văn Tuế Thành viên Hội đồng quản trị 1067097.0 5.663 % 02/05/2018
Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội 1005801.0 5.338 % 02/05/2018
Nguyễn Thị Minh Hậu 825000.0 4.378 % 02/05/2018
Nguyễn Như Hoa 810000.0 4.299 % 02/05/2018
CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây 697000.0 3.699 % 19/10/2018
Ngô Văn Chinh Trưởng Ban Kiểm soát 655134.0 3.477 % 02/05/2018