Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.82 %
  • Khác
    95.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thu Thảo 812634.0 12.938 % 30/06/2015
Lê Văn Mạnh 611818.0 9.741 % 30/06/2015
Lê Việt Linh Phó Tổng Giám đốc 511700.0 8.147 % 30/06/2015
Lê Xuân Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 455615.0 7.254 % 30/06/2015
Lê Anh Trung Phó Tổng Giám đốc 383669.0 6.108 % 30/06/2015
Hoàng Trọng Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 360000.0 5.731 % 30/06/2015
Lê Văn Lớ Chủ tịch Hội đồng quản trị 349509.0 5.564 % 18/12/2015
Hoàng Văn Tuế Thành viên Hội đồng quản trị 345699.0 5.504 % 10/11/2016
Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội 335267.0 5.338 % 31/12/2013
Nguyễn Như Hoa 305100.0 4.857 % 30/06/2015
CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây 271000.0 4.315 % 30/06/2015
Ngô Văn Chinh Trưởng Ban Kiểm soát 203378.0 3.238 % 03/06/2015