Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.45 %
  • Khác
    95.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Việt Linh Phó Tổng Giám đốc 511,700 8.15 % 30/06/2015
Lê Xuân Thắng Ủy viên Hội đồng quản trị 455,615 7.25 % 30/06/2015
Lê Anh Trung Phó Tổng Giám đốc 383,669 6.11 % 30/06/2015
Hoàng Trọng Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 360,000 5.73 % 30/06/2015
Lê Văn Lớ Chủ tịch Hội đồng quản trị 349,509 5.56 % 18/12/2015
Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội 335,267 5.34 % 31/12/2013
Nguyễn Như Hoa 305,100 4.86 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Minh Hậu 294,000 4.68 % 30/06/2015
CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây 271,000 4.32 % 30/06/2015
Hoàng Văn Tuế Ủy viên Hội đồng quản trị 228,899 3.64 % 30/06/2015
Ngô Văn Chinh Trưởng Ban Kiểm soát 203,378 3.24 % 03/06/2015