Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.56 %
  • Khác
    93.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1307254.0 13.772 % 30/06/2015
Lê Thị Bích Huệ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 352625.0 3.715 % 30/06/2015