Công ty Cổ phần Thương mại thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.99 %
  • Khác
    99.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Hữu Hiếu Chủ tịch Hội đồng quản trị 3210000.0 12.767 % 04/10/2016
Nguyễn Hữu Hòa 1455441.0 5.789 % 11/01/2017
Tạ Ngọc Phước 1238300.0 4.925 % 22/12/2016
Trần Thị Tường Vi 1210830.0 4.816 % 15/12/2016
Trần Thị Lan 1188599.0 4.727 % 04/10/2016
Đào Văn Hồng 1088622.0 4.33 % 22/11/2016