Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (DGC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.24 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.01 %
  • Khác
    89.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đào Hữu Huyền Đại diện công bố thông tin 2.0020336E7 18.571 % 12/09/2018
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 9957660.0 9.237 % 31/12/2017
Ngô Thị Ngọc Lan 7637209.0 7.084 % 12/09/2018
Đào Hữu Kha 6840764.0 6.346 % 12/09/2018