Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN) (DDN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.19 %
  • Khác
    99.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Thị Cẩm Thanh 1,573,593 15.56 % 20/11/2018
Công ty cổ phần Elmich 1,449,000 14.33 % 06/07/2018
Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm 1,086,750 10.75 % 16/11/2018
Công ty cổ phần Dược Danapha 517,500 5.12 % 06/07/2018
Phạm Văn Trương 511,620 5.06 % 28/09/2018