Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN) (DDN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư Elmich 1,008,000 20 % 22/06/2016
Công ty cổ phần dược phẩm Imexpham 540,000 10.71 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Dược Danapha 360,000 7.14 % 30/06/2015
Võ Thị Cẩm Thanh 241,910 4.8 % 07/12/2015