Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN) (DDN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.19 %
  • Khác
    99.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Thị Cẩm Thanh 1573593.0 15.561 % 20/11/2018
CTCP Elmich 1449000.0 14.329 % 06/07/2018
Công ty cổ phần dược phẩm Imexpham 1086750.0 10.746 % 16/11/2018
Công ty cổ phần Dược Danapha 517500.0 5.117 % 06/07/2018
Phạm Văn Trương 511620.0 5.059 % 28/09/2018