Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (DDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    35.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng 2340000.0 65.0 % 20/04/2016
Công ty cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà 519172.0 14.421 % 27/09/2017
Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông và cơ giới 180000.0 5.0 % 20/04/2016