Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (DDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng 2,340,000 65 % 20/04/2016
Công ty cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà 364,872 10.14 % 20/04/2016
Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông và cơ giới 180,000 5 % 20/04/2016