Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.78 %
  • Khác
    98.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Kim Tuấn 2487500.0 4.125 % 10/03/2016
Trần Thị Ánh Nguyệt Ủy viên Hội đồng quản trị 2018669.0 3.347 % 17/06/2016