Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.55 %
  • Khác
    98.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đường Đức Hóa Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,001,491 4.98 % 31/12/2015
Nguyễn Kim Tuấn 2,487,500 4.12 % 10/03/2016
Trần Thị Ánh Nguyệt Ủy viên Hội đồng quản trị 2,018,669 3.35 % 17/06/2016