Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.97 %
  • Khác
    97.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 4.0402616E7 415.842 % 31/03/2017
Nguyễn Văn Sang Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.0402616E7 415.842 % 30/06/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh 1252480.0 12.891 % 19/04/2016
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 862680.0 8.879 % 19/04/2016
Red River Holding 759880.0 7.821 % 19/04/2016
Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera 568880.0 5.855 % 19/04/2016
Công ty cổ phần Viet Land Capital 504400.0 5.192 % 19/04/2016
Công ty TNHH dược phẩm Đại Việt Á 504000.0 5.187 % 19/04/2016