Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.28 %
  • Khác
    99.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Đình Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 852910.0 15.474 % 09/12/2016
DIC CORP. 802179.0 14.553 % 16/02/2017
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 583311.0 10.582 % 16/02/2017
Văn Phụng Hà 330093.0 5.989 % 16/10/2017
Nguyễn Khoa Di 275625.0 5.0 % 16/02/2017