Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.25 %
  • Khác
    99.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Đình Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1227810.0 20.25 % 30/01/2018
DIC CORP. 882397.0 14.553 % 29/11/2017
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 641642.0 10.582 % 29/11/2017
Văn Phụng Hà 363102.0 5.989 % 29/11/2017
Nguyễn Khoa Di 303188.0 5.0 % 29/11/2017