Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.24 %
  • Khác
    99.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DIC CORP. 763,980 13.86 % 30/06/2015
Lê Đình Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 639,785 11.61 % 03/06/2016
Công ty cổ phần chứng khoán MB 561,307 10.18 % 06/01/2016
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội 523,950 9.51 % 30/06/2015
Văn Phụng Hà 385,893 7 % 11/08/2016
Bùi Văn Chỉ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 253,248 4.59 % 30/06/2015
Nguyễn Vũ Quang 226,117 4.1 % 30/06/2015