Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (DBH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng 1,430,000 65 % 21/04/2016
Hoàng Đức Nam 220,000 10 % 21/04/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ ĐỨC QUANG 220,000 10 % 21/04/2016