Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thuỷ sản (DAT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 3.472149E7 79.246 % 30/11/2017
Lê Tuấn Anh 1725000.0 3.937 % 30/11/2017
Lê Thanh Thuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1725000.0 3.937 % 30/11/2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 1725000.0 3.937 % 30/11/2017