Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.28 %
  • Khác
    98.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 6000000.0 17.544 % 27/12/2016
Nguyễn Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc 4000000.0 11.696 % 29/12/2016
Nguyễn Thu Giang Thành viên Hội đồng quản trị 2500000.0 7.31 % 09/09/2016
Nguyễn Đức Thịnh 1422150.0 4.158 % 07/02/2017