Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.28 %
  • Khác
    95.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 6000000.0 17.544 % 27/12/2016
Nguyễn Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc 4500000.0 13.158 % 18/10/2017
Nguyễn Thu Giang Phó Tổng Giám đốc 2500000.0 7.31 % 09/09/2016