Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.27 %
  • Khác
    94.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển NBH 1.3265574E7 26.893 % 13/10/2017
Công ty TNHH Thương mại Hùng Phát 1.0534158E7 21.355 % 28/12/2017
Trần Thị Lê Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.0284785E7 20.85 % 13/10/2017
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2201594.0 4.463 % 13/10/2017
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tam Sơn 2167184.0 4.393 % 13/10/2017