Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.55 %
  • Khác
    95.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển NBH 1.2633881E7 24.393 % 27/09/2018
Trần Thị Lê Hải 1.1317974E7 21.852 % 27/09/2018
Công ty TNHH Thương mại Hùng Phát 1.1060866E7 21.356 % 27/09/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2311674.0 4.463 % 27/09/2018
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tam Sơn 2275543.0 4.393 % 27/09/2018