Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.73 %
  • Khác
    86.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển NBH 1.263388E7 30.164 % 19/06/2017
Trần Thị Lê Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9795033.0 23.386 % 19/01/2017
Công ty TNHH Thương mại Hùng Phát 5255137.0 12.547 % 13/01/2017
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2096756.0 5.006 % 13/01/2017
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tam Sơn 2063985.0 4.928 % 13/01/2017
Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 1299375.0 3.102 % 13/01/2017