Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.38 %
  • Khác
    85.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Lê Hải Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9795033.0 23.386 % 19/01/2017
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển NBH 9255892.0 22.099 % 19/01/2017
Công ty TNHH Thương mại Hùng Phát 5255137.0 12.547 % 13/01/2017
Nguyễn Bá Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2776676.0 6.629 % 19/01/2017
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2096756.0 5.006 % 13/01/2017
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tam Sơn 2063985.0 4.928 % 13/01/2017
Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 1299375.0 3.102 % 13/01/2017