Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (DAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.48 %
  • Khác
    93.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 512550.0 51.001 % 30/06/2015
Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 118300.0 11.771 % 15/01/2013
Công ty cổ phần CSC Việt Nam 96500.0 9.602 % 26/10/2010
Nguyễn Thị Tuyết Mai 54176.0 5.391 % 10/11/2011