Công ty Cổ phần Than miền Trung (CZC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.25 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    72.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vĩnh Như Chủ tịch Hội đồng quản trị 2892540.0 51.629 % 30/08/2017
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 1526490.0 27.246 % 20/06/2016
Phạm Thị Ngọc Trang Thành viên Ban Kiểm soát 472990.0 8.442 % 17/08/2017