Công ty Cổ phần Than miền Trung - VINACOMIN (CZC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.25 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    72.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vĩnh Như Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,918,370 52.09 % 20/06/2016
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 1,526,490 27.25 % 20/06/2016