Công ty Cổ phần VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Vincap 2000000.0 24.242 % 08/12/2017
Ngô Văn Bình 1000000.0 12.121 % 14/09/2018
Nguyễn Trường Ka 930000.0 11.273 % 08/12/2017
Mai Thị Hưng 930000.0 11.273 % 08/12/2017
Lương Mạnh Hà Phó Tổng Giám đốc 380000.0 4.606 % 14/12/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư SME 300000.0 3.636 % 31/12/2012