Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Kim Xuân 6116842.0 23.21 % 06/03/2018
Công ty CP Đầu tư và QL BĐS Thăng Long 6087968.0 23.101 % 03/02/2016
Lê Quang Bình 3580932.0 13.588 % 15/12/2015
Lý Quốc Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 2007885.0 7.619 % 30/06/2018
Chu Thị Hồng Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 1690996.0 6.417 % 15/12/2015