Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP Đầu tư và QL BĐS Thăng Long 6087968.0 23.101 % 03/02/2016
Lê Quang Bình 3580932.0 13.588 % 15/12/2015
Nguyễn Thị Kim Xuân 3481462.0 13.21 % 15/12/2015
Trần Khanh Thành viên Hội đồng quản trị 2994110.0 11.361 % 25/01/2017
Lý Quốc Hùng Phó Tổng Giám đốc 1962400.0 7.446 % 03/02/2016
Chu Thị Hồng Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 1690996.0 6.417 % 15/12/2015