Công ty Cổ phần chế tạo máy - VINACOMIN (CTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.98 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.45 %
  • Khác
    58.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 1,925,100 40.98 % 01/12/2015
Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng 345,000 7.34 % 31/12/2016