Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.44 %
  • Khác
    75.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Victory Holding Investment Limited 6200000.0 9.841 % 25/05/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 4368840.0 6.935 % 10/09/2018
Trương Hồng Loan Phó Tổng Giám đốc 4114000.0 6.53 % 30/06/2015
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 2058000.0 3.267 % 03/03/2016