Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    64.46 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30 %
  • Khác
    5.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng nhà nước 2,400,204,956 64.46 % 31/12/2013
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (BTMU) 734,604,384 19.73 % 31/12/2013
Quỹ Đầu tư Cấp vốn Ngân hàng IFC 200,864,399 5.4 % 31/12/2013