Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    64.46 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.72 %
  • Khác
    5.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng nhà nước 2.400204956E9 64.463 % 31/12/2013
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (BTMU) 7.34604384E8 19.729 % 31/12/2013
Quỹ Đầu tư Cấp vốn Ngân hàng IFC 2.00864399E8 5.395 % 31/12/2013