Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    46.02 %
  • Khác
    53.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Kustoshem Pte., Ltd 13,906,667 18.21 % 17/10/2016
Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tưu Thành Công 11,192,652 14.65 % 17/10/2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO 4,688,888 6.14 % 17/10/2016
KIM Vietnam Growth Equity Fund 4,221,333 5.53 % 09/01/2019
Vietnam Dragon Fund Ltd 3,888,888 5.09 % 17/10/2016
Nguyễn Bá Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,831,654 5.02 % 31/12/2017
The Ton Poh Thailand Fund 3,333,333 4.36 % 17/10/2016
Preston Pacific Limited 3,108,000 4.07 % 13/09/2018
Red River Holding 2,472,897 3.24 % 17/10/2016
Dragon Capital Vietnam Mother Fund 2,333,333 3.06 % 17/10/2016