Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.98 %
  • Khác
    51.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KUSTOSHEM 1.3906667E7 17.866 % 17/10/2016
Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tưu Thành Công 1.1192652E7 14.379 % 17/10/2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO 4688888.0 6.024 % 17/10/2016
Indochina Land 4000000.0 5.139 % 17/10/2016
Vietnam Dragon Fund Ltd 3888888.0 4.996 % 17/10/2016
Nguyễn Bá Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 3619754.0 4.65 % 18/01/2017
The Ton Poh Thailand Fund 3333333.0 4.282 % 17/10/2016
Red River Holding 2472897.0 3.177 % 17/10/2016