Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    43.7 %
  • Khác
    56.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KUSTOSHEM 1.3906667E7 18.065 % 17/10/2016
Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tưu Thành Công 1.1192652E7 14.539 % 17/10/2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO 4688888.0 6.091 % 17/10/2016
Indochina Land 4000000.0 5.196 % 17/10/2016
Vietnam Dragon Fund Ltd 3888888.0 5.052 % 17/10/2016
Nguyễn Bá Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 3619754.0 4.702 % 18/01/2017
The Ton Poh Thailand Fund 3333333.0 4.33 % 17/10/2016
Red River Holding 2472897.0 3.212 % 17/10/2016
Dragon Capital Vietnam Mother Fund 2333333.0 3.031 % 17/10/2016