Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.43 %
  • Khác
    71.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KUSTOSHEM 13,906,667 21.23 % 17/10/2016
Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tưu Thành Công 11,192,652 17.09 % 17/10/2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng FICO 4,688,888 7.16 % 17/10/2016
Indochina Land 4,000,000 6.11 % 17/10/2016
Vietnam Dragon Fund Ltd 3,888,888 5.94 % 17/10/2016
The Ton Poh Thailand Fund 3,333,333 5.09 % 17/10/2016
Nguyễn Bá Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,306,421 5.05 % 17/10/2016
Red River Holding 2,472,897 3.78 % 17/10/2016
Dragon Capital Vietnam Mother Fund 2,333,333 3.56 % 17/10/2016
Công ty TNHH TM Ánh Sáng 2,086,320 3.18 % 17/10/2016