Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.78 %
  • Khác
    92.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Tú Anh 862500.0 10.029 % 03/07/2017
AFC Umbrella Fund 516526.0 6.006 % 15/08/2017
Nguyễn Thúy Uyên 455000.0 5.291 % 16/03/2017
Nguyễn Trọng Nam Thành viên Hội đồng quản trị 311582.0 3.623 % 26/02/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 300000.0 3.488 % 27/07/2018