Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.99 %
  • Khác
    92.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Tú Anh 862500.0 10.029 % 03/07/2017
AFC Umbrella Fund 602126.0 7.001 % 28/09/2018
Bùi Thị Lệ Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 529086.0 6.152 % 24/12/2018
Nguyễn Thúy Uyên 455000.0 5.291 % 16/03/2017
Phạm Mạnh Hà Thành viên Hội đồng quản trị 395000.0 4.593 % 11/10/2018
Nguyễn Trọng Nam Thành viên Hội đồng quản trị 311582.0 3.623 % 26/02/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 300000.0 3.488 % 27/07/2018