Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.56 %
  • Khác
    92.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 3350000.0 38.953 % 29/05/2017
Nguyễn Thị Tú Anh 862500.0 10.029 % 03/07/2017
AFC Umbrella Fund 516526.0 6.006 % 15/08/2017
Nguyễn Thúy Uyên 455000.0 5.291 % 16/03/2017
Nguyễn Trọng Nam Thành viên Hội đồng quản trị 311582.0 3.623 % 26/02/2018