Công ty Cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.13 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.16 %
  • Khác
    81.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 2.8731E7 65.002 % 23/03/2017
Vietnam Investment Property Holdings Ltd 3184364.0 7.204 % 14/09/2018
Vietnam Investment Limited 2100000.0 4.751 % 19/09/2018
Vietnam Enterprise Limited 1779420.0 4.026 % 19/09/2018