Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.01 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    48.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 5.2855849E7 51.007 % 31/12/2017
Quỹ tầm nhìn SSI 3250159.0 3.136 % 29/06/2016