Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.01 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.27 %
  • Khác
    42.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 37,750,452 36.43 % 30/06/2016
Quỹ tầm nhìn SSI 3,250,159 3.14 % 29/06/2016