Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.26 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.71 %
  • Khác
    46.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 5.2849498E7 51.001 % 30/06/2018
Quỹ tầm nhìn SSI 3250159.0 3.136 % 29/06/2016