Công ty Cổ phần cảng Nha Trang (CNH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    6.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    93.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINPEARLLAND JSC 2.099224E7 85.546 % 05/09/2017
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 1570809.0 6.401 % 05/09/2017