Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (CMN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    80.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần 1474400.0 30.717 % 15/11/2016
Công ty TNHH TM&DV Mesa 980300.0 20.423 % 31/12/2017
Tổng công ty thuốc lá Việt Nam 960000.0 20.0 % 15/11/2016
Trịnh Việt Dũng 466100.0 9.71 % 15/11/2016