Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.63 %
  • Khác
    99.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Xuất khẩu và Khai thác khoáng sản Việt Nam 1897500.0 11.859 % 31/12/2014
Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Cầu hầm 883799.0 5.524 % 14/10/2011
Công ty cổ phần chứng khoán MB 810000.0 5.063 % 02/08/2011
Công ty Cổ phần Siêu Thị Thuốc Việt 502099.0 3.138 % 01/10/2012