Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.18 %
  • Khác
    90.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư MVI 1.4247895E7 19.774 % 17/09/2018
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội 1.0051148E7 13.949 % 17/09/2018
Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 (GENERALEXIM) 9527276.0 13.222 % 17/09/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 4337577.0 6.02 % 17/09/2018
Agribank 3629440.0 5.037 % 17/09/2018
BaoViet Holdings 3629440.0 5.037 % 17/09/2018
Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh 3400000.0 4.719 % 09/10/2018
Nguyễn Phước Hải Phó Tổng Giám đốc 2223032.0 3.085 % 17/09/2018