Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.19 %
  • Khác
    94.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh 14,251,210 21.51 % 30/06/2015
Công ty TNHH Đầu tư MVI 14,161,600 21.38 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội 9,393,596 14.18 % 30/06/2015
Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 (GENERALEXIM) 8,903,996 13.44 % 31/12/2014
Agribank 3,392,000 5.12 % 30/06/2015
BaoViet Holdings 3,392,000 5.12 % 30/06/2015
Nguyễn Phước Hải Phó Tổng Giám đốc 2,077,600 3.14 % 30/06/2015