Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.7 %
  • Khác
    93.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh 1.425121E7 21.514 % 30/06/2015
Công ty TNHH Đầu tư MVI 1.386482E7 20.93 % 13/11/2017
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội 9393596.0 14.181 % 30/06/2015
Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 (GENERALEXIM) 8903996.0 13.441 % 31/12/2014
Agribank 3392000.0 5.121 % 30/06/2015
BaoViet Holdings 3392000.0 5.121 % 30/06/2015
Nguyễn Phước Hải Phó Tổng Giám đốc 2077600.0 3.136 % 30/06/2015