Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.01 %
  • Khác
    90.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư MVI 1.4247895E7 19.774 % 17/09/2018
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội 1.0051148E7 13.949 % 17/09/2018
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 9527276.0 13.222 % 17/09/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 4337577.0 6.02 % 17/09/2018
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3629440.0 5.037 % 17/09/2018
Tập đoàn Bảo Việt 3629440.0 5.037 % 17/09/2018
Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh 3400000.0 4.719 % 09/10/2018
Nguyễn Phước Hải Phó Tổng Giám đốc 2223032.0 3.085 % 17/09/2018