Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.32 %
  • Khác
    93.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh 1.425121E7 21.162 % 30/06/2015
Công ty TNHH Đầu tư MVI 1.331579E7 19.773 % 28/11/2017
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội 9393596.0 13.949 % 30/06/2015
Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 (GENERALEXIM) 8903996.0 13.222 % 31/12/2014
Agribank 3392000.0 5.037 % 30/06/2015
BaoViet Holdings 3392000.0 5.037 % 30/06/2015
Nguyễn Phước Hải Phó Tổng Giám đốc 2077600.0 3.085 % 30/06/2015