Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.33 %
  • Khác
    90.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư MVI 14,247,895 19.77 % 17/09/2018
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội 10,051,148 13.95 % 17/09/2018
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 9,527,276 13.22 % 17/09/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 4,337,577 6.02 % 17/09/2018
Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh 3,970,584 5.51 % 31/12/2018
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3,629,440 5.04 % 17/09/2018
Tập đoàn Bảo Việt 3,629,440 5.04 % 17/09/2018
Nguyễn Phước Hải Phó Tổng Giám đốc 2,223,032 3.08 % 17/09/2018