Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (CMF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.21 %
  • Khác
    75.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) 3298000.0 40.716 % 30/09/2016
Công ty TNHH một thành viên thực phẩm Ma San 2659217.0 32.83 % 30/09/2010
Nichirei Foods INC 1539000.0 19.0 % 30/09/2016